Potassium manganate

JménoPotassium manganate
Other namesPermanganate
VzorecKMnO4
CAS7722-64-7
ES231-760-3
UsageWater treatment, laboratory agent
PictureChemická nebezpečnost
Packagepytel 50 kg
Warning symbolsNebezpečný pro životní prostředíNebezpečnýOxidujícíŽíravý (korozní)
Files

Bezpečnostní list

back to products

© Copyright 2015 - Via-Rek, a.s.