Phosphoric acid min. 75%

JménoPhosphoric acid min. 75%
Other namesOrthophosphoric acid
VzorecH3PO4
UsageMaterial for fertilizers, phosphate and other chemical compounds, making cleaning preparation. In textile industry for colouring fibers.
PictureChemická nebezpečnost
Packageautocisterna10 l kanystr1 000 l kontejner600 l kontejner50 l PE soudekvlaková cisterna
Warning symbolsNebezpečnýŽíravý (korozní)
Files

Bezpečnostní list

back to products

© Copyright 2015 - Via-Rek, a.s.